Co to jest RAG w AI

co-to-jest-rag-w-ai.webp

RAG: Rewolucja w AI dzięki połączeniu wyszukiwania informacji i generowania języka.

RAG, czyli Retrieval-Augmented Generation, to model w dziedzinie sztucznej inteligencji, który łączy techniki wyszukiwania informacji (retrieval) z generowaniem języka naturalnego. Jest to podejście hybrydowe, które wykorzystuje zarówno zaawansowane techniki wyszukiwania, jak i nowoczesne modele językowe oparte na transformatorach, takie jak GPT (Generative Pre-trained Transformer), do tworzenia bardziej precyzyjnych i kontekstualnych odpowiedzi w systemach bazujących na AI.

Kluczowe aspekty RAG:

  1. Wyszukiwanie informacji: RAG rozpoczyna od wyszukiwania istotnych fragmentów informacji (np. artykułów, dokumentów) w dużej bazie danych, która może być używana jako kontekst dla generacji odpowiedzi.

  2. Generowanie odpowiedzi: Po odnalezieniu odpowiednich informacji, model wykorzystuje je do generowania bardziej precyzyjnych i informacyjnych odpowiedzi.

  3. Kontekst i precyzja: Dzięki integracji z zewnętrznymi źródłami informacji, RAG może generować odpowiedzi, które są bardziej precyzyjne i adekwatne do zadanej kwestii, zwłaszcza w przypadkach, gdzie wymagana jest szczegółowa wiedza specjalistyczna.

  4. Elastyczność i adaptacja: Model RAG może być dostosowywany do różnych zastosowań, w tym do tworzenia bardziej zaawansowanych asystentów cyfrowych, systemów rekomendacji, czy narzędzi do automatycznego generowania treści.

Zastosowania RAG:

  • Wzbogacone czaty i asystenci cyfrowi: RAG może zapewnić asystentom cyfrowym i czatbotom możliwość dostarczania bardziej szczegółowych i kontekstualnych odpowiedzi.
  • Automatyczne generowanie treści: W mediach i dziennikarstwie, RAG może pomóc w generowaniu bardziej złożonych i dobrze zbadanych treści.
  • Wyszukiwanie informacji: W systemach wyszukiwawczych RAG może zwiększyć precyzję i trafność wyników.

RAG stanowi ważny krok w rozwoju AI, łącząc zdolności do głębokiego zrozumienia i generowania języka naturalnego z zaawansowanymi technikami wyszukiwania, co pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych i skutecznych aplikacji.

Masz pytania?
Napisz wiadomość
lub zadzwoń:
514835999