Co to jest AGI Artificial General Intelligence (Sztuczna Inteligencja Ogólna)?

co-to-jest-agi-artificial-general-intelligence.png

AGI w pigułce: Co to jest i jak różni się od konwencjonalnej AI?

AGI, czyli Artificial General Intelligence (Sztuczna Inteligencja Ogólna), to koncepcja zaawansowanej formy sztucznej inteligencji, która posiada zdolność do zrozumienia, nauki i stosowania wiedzy w różnorodnych kontekstach w sposób porównywalny do ludzkiej inteligencji. AGI różni się od większości obecnych form AI, które są specjalistyczne i ograniczone do konkretnych zadań (nazywane AI wąską lub ANI - Artificial Narrow Intelligence).

Kluczowe aspekty AGI obejmują:

Wszechstronność i elastyczność: AGI byłaby zdolna do wykonywania dowolnego intelektualnego zadania, które człowiek może wykonać. Obejmuje to zdolność do nauki, rozumienia kontekstu, rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach, planowania, kreatywności i rozumowania abstrakcyjnego.

Transfer wiedzy: AGI miałaby zdolność do transferowania zdobytej wiedzy i umiejętności między różnymi dziedzinami, co pozwalałoby jej na szybkie adaptowanie się i naukę w nowych kontekstach.

Samodzielna nauka i rozwój: AGI byłaby zdolna do samodzielnej nauki bez konieczności specjalistycznego programowania czy nadzoru ludzkiego, co oznaczałoby, że mogłaby się rozwijać i dostosowywać do nowych wyzwań. 

Obecnie AGI pozostaje głównie w sferze teoretycznej i badawczej. Większość obecnych systemów AI, w tym najbardziej zaawansowane modele, takie jak GPT-4 od OpenAI, nadal należą do kategorii ANI, ponieważ są wyspecjalizowane w konkretnych zadaniach i nie mają zdolności ogólnego zrozumienia i adaptacji porównywalnych do ludzkiej inteligencji. Realizacja AGI stanowi jeden z głównych celów długoterminowych w dziedzinie badań nad AI, ale wiąże się również z licznymi wyzwaniami technicznymi, etycznymi i filozoficznymi.

Masz pytania?
Napisz wiadomość
lub zadzwoń:
514835999