Co oznacza skrót GPT w chat GPT?

Skrót GPT wyjaśniony: Jak ChatGPT wykorzystuje transformery do rewolucjonizowania AI

Skrót "GPT" w nazwie "ChatGPT" oznacza "Generative Pre-trained Transformer". Jest to nazwa modelu językowego opracowanego przez OpenAI, który leży u podstaw ChatGPT. 

Oto znaczenie poszczególnych elementów tego skrótu:

Generative: Termin "generatywny" odnosi się do zdolności modelu do tworzenia (generowania) treści. W kontekście GPT, oznacza to, że model może generować tekst, który jest spójny, koherentny i często nie do odróżnienia od tekstu napisanego przez człowieka. 

Pre-trained: "Wstępnie wytrenowany" wskazuje na to, że model został nauczony na ogromnej bazie danych tekstowych przed jego użyciem w konkretnych zastosowaniach. Wytrenowanie takiego modelu obejmuje analizę i naukę wzorców językowych, struktury zdań, znaczenia słów i fraz w różnych kontekstach. 

Transformer: "Transformer" to rodzaj architektury sieci neuronowej stosowanej w przetwarzaniu języka naturalnego. Została ona wprowadzona w pracy "Attention is All You Need" przez Vaswani et al. w 2017 roku. Architektura ta charakteryzuje się wykorzystaniem mechanizmów uwagi (ang. attention mechanisms), które pozwalają modelowi na skupienie się na różnych częściach tekstu w celu lepszego zrozumienia kontekstu i generowania spójnych odpowiedzi.

ChatGPT wykorzystuje te technologie do prowadzenia konwersacji, odpowiadania na pytania, generowania tekstów i realizacji wielu innych zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego.

Masz pytania?
Napisz wiadomość
lub zadzwoń:
514835999